Институции

И Брацигово ще сменя облика с европари


С първа копка на бул.”Девети септември” в Брацигово започнаха строително-монтажните работи по проекта „Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади и обществено зелени площи”. Проектът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 1 846 478 лв. В рамките на неговото изпълнение се предвижда изграждане и реконструкция на улична мрежа и тротоари, на обществени зелени площи и доставка на съоръжения за детска площадка. С европейските пари ще бъде извършена и реконструкция на площада в Брацигово и доставка на съоръжения за фонтан. Освен това община Брацигово ще финансира със собствени средства подмяната на 1 км водопроводна мрежа в централната градска част, която ще бъде реновирана по проекта. Стойността на тази подмяна ще струва на общината около 150 000 лв.

Коментари