Институции

И Брацигово се превръща в строителна площадка

Брацигово. Община Брацигово е бенефициент по проект, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г, Мярка 322- „Обновяване и развитие на населените места“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Проект: „Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади и обществено зелени площи, гр.Брацигово, община Брацигово, обл.Пазарджик“ включва следните дейности: изграждане и реконструкция на улична мрежа и тротоари в град Брацигово, реконструкция на обществени зелени площи в град Брацигово и доставка на съоръжения за детска площадка и реконструкция на площад в град Брацигово и доставка на съоръжения за фонтан. Общият размер на одобрената финансова помощ по проекта възлиза на 1 846 478.00 лв.  Община Брацигово кани всички граждани на стартиране на проекта и първа копка на СМР, която ще се проведе на 13.07.2012 г. от 10:30 ч. на бул.“Девети септември“ в гр. Брацигово.

Коментари