Общество

ИСУ“Патриарх Евтимий“ вече има Иновативен кабинет

Снимка: Фейсбук
Написано от Пещераинфо

ИСУ „Патриарх Евтмий“ се сдоби с Иновативен кабинет. Той е реализиран с подкрепата на общинския съветник Николай Рядков. Днес новата придобивка бе официално открита.

От тази учебна година училище „Св. Патриарх Евтимий“ се нареди сред тези учебни заведения, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, да повишат мотивацията си за учене, да участват активно в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност. То носи званието Иновативно, а за това бе отчетена заслугата на дългогодишният му директор Елена Ацинова.

При откриването на Иновативния кабинет, директорът на училището Калинка Павлова сподели:

„Нашата иновация носи името „Избираме да бъдем добри!“ и въвежда учебните предмети „Родолюбие“, „Здравно и екологично образование“ и „Интеркултурно образование“ в раздел Б /ИУЧ/ от училищния учебен план в 5 клас.

Иновацията е вдъхновена от желанието на училищния екип за въвеждането на нещо ново, нещо, което би заинтересувало учениците и би повишило мотивацията им за усвояване на знанията и би било полезно за тяхната успешна социализация и бъдеща реализация в обществения живот.

Национално самочувствие, гражданско съзнание и поведение, общочовешки ценности и добродетели, екологична култура, екологично съзнание и поведение, културна идентичност, интеркултурни отношения и толерантност са част от основните понятия по учебните предмети, включени в иновацията. Освен това и най-вече учениците се учат да създават онлайн плакати, видеоклипове и графики, интерактивни мисловни карти, онлайн постери, електронни книги и други, както и да изследват, да експериментират, да търсят и синтезират конкретна информация. Целта е ефективно усвояване на знанията от учениците и изграждане на инициативност и креативност, създаване на нагласа за учене през целия живот. И тук идва изключителната роля на педагогическите специалисти в това училище, които с висок професионализъм, духовност и стремеж към успех водят учениците по пътя на знанието, развивайки техния талант и творчески умения. Огромна отговорност е да помогнеш отрано на децата да развият потенциала си, да усвоят знания и умения, които да им помогнат да сбъднат мечтите си и да живеят пълноценно в свят, който ще е по-сложен, по-динамичен и непредвидим от този, който познаваме.

Този кабинет дава възможност за това, тъй като разполага с нови мебели, интерактивен дисплей, мултимедиен проектор, безжичен интернет и таблети за всеки ученик. А за уюта и съвременния вид на тази стая се погрижи г-н Рядков, с чиято щедрост и отзивчивост бяха отстранени старата черна дъска и стария, захабен подиум, настилка и цокъл на стаята и се направи ново постно и блажно боядисване, беше поставен нов ламинат и ново осветление.

Една от най-великите тайни на живота е, че единственото, което си заслужава да бъде правено, е това, което правим за другите.

Добротата и щедростта са сила, с чиято помощ правим добро около себе си, а даването или даряването е най-висшата проява на човещина и носи огромно удовлетворение на онези, които го правят от чисто сърце и с любов“.

Освен към спомоществователят, за да го има новия кабинет, бе изказана благодарност и към изпълнителния директор на „Биовет“ инж. Ангел Желязков, които също подкрепят училището.

На финала на празничния ден бе направена демонстрация как учителите прилагат новите иновативни елементи в своята работа и колко много са постигнали с учениците в това отношение и как ще бъде улеснена работата им в този кабинет.

Снимка: ИСУ“Св.Патриарх Евтимий“

Снимка: ИСУ“Св.Патриарх Евтимий“

Снимка: ИСУ“Св.Патриарх Евтимий“

 

Коментари