Региона

Исторически музей-Батак представя гостуваща изложба

Батак. Исторически музей-Батак представя гостуваща изложба “Българската държава след Освобождението-граници и символи” – богат и съдържателен документален модул в образователните ни програми през февруари – април 2017 г. Фотодокументалната изложба е създадена от творчески екип музейни специалисти в РИМ “Стою Шишков “ Смолян. Посвещава се на 3-ти март- Националния празник на Република България.  В нея по фото път се проследява българската държавност от края на ХІХ и през целия ХХ век с нейните символи – конституция, държавни граници, знамето, гербът и химнът. Държавната символика има своето запазено място в епохата на Европа без граници. Като вечен спътник на човешкия род тя възниква, живее и отмира с появата на новото и отмиране на старото. Вечен и непроменен обаче остава стремежът на създателите й за открояване белегът на националната ни идентичност.

Коментари