Култура

Инфо център“ към „Биовет“ АД работи в Пещера.

Пещера. „Биовет“ АД откри Информационен център за улесняване достъпа на гражданите на общината по екологични въпроси, свързани с дейността на дружеството. Центърът се помещава в района на Селскостопански пазар  Пещера- павилион №18. Работното време на служителите, които консултират гражданите е от 8.00 ч. до 11.00 ч. и от 12.00ч. до 18.00ч. тук, всеки гражданин може да се срещне, да задава въпроси и да получава отговори от компетентни специалисти от „Биовет“ АД. 

Коментари