Институции

Информация за работодателите

Пещера.Дирекция “Бюро по труда”- Пещера Уведомява работодателите от общините Пещера, Брацигово и Батак, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

2083,16

 

– микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ)

 

3427,50

 

-Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)

 

1796,00

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Пещера, както и на тел. 0350/6 43 95

 

 

 

Коментари