Институции Общество Политика

Интересно първо заседание на Общинския съвет

Пещера. Близо 4 часа продължи първото редовно заседание на Общинския съвет на Пещера. На него бяха гласувани заплатите на кметовете на трите населени места. Дебатът по тази точка разкри проблем посочен от кмета на общината Николай Зайчев. Според него направеният анализ на структурата и финансирането на Общинската администрация е показал сериозни различия в размера на заплатите, които могат да се приемат като дискриминация между служителите. Зайчев посочи, че някои директори на дирекции са взимали по-високи заплати от колегите си по ниво в йерархията, същото е важало и за началниците на отдели и експертите.

На днешната сесия съветниците трябваше да разгледат предложение за увеличение на възнагражденията със 150 лева, тоест на 1550 лева за общинския кмет и на 900 лева за кметовете на селата.  Това би било предпоставка за спазването на подобна стъпка и при останалите служители. Част от местните депутати атакуваха това предложение. Оказа се обаче, че ако се изравни заплатата на Зайчев с тази на предишния кмет трябва тя да е 1750 лева, която Козарев е взимал заради стаж. Тук д-р Пенев от ВМРО посочи, че не е нормално стажът да определя размера на заплатата на кмета. В залата се чуха коментари и в посока, че настоящият кмет е с по-високо образование от предишния. В крайна сметка мнозинството реши да се запазят досегашните основни заплати – 1400 на градоначалника и 750 за другите двама кметове.

В този дебат Зайчев разясни, че благодарение на действия и дейности в предишните мандати днес бюджета на общината е с недоимък. Той уточни, че всяка година общината плаща по 600 000 лева за изплащане на различни заеми, теглени през последните години.

На днешната сесия всъщност бюджетът беше актуализиран. С трансфер бяха осигурени средствата за нормалното функциониране на ЦНСТ. С 5 000 лева бяха допълнени представителните пари на кмета, тъй като в момента в това перо има около 230 лева. С по-голямата част от гласуваните пари за предстоящите Ден на хората с увреждания, Коледа и Нова година ще бъдат подпомогнати жителите на общината в неравностойно положение и съответните сдружения.

12 000 лева пък ще бъдат отделени за нова коледна украса, за да се подобри празничната визия на Пещера.

Днес съветниците си гласуваха и правилника, по който ще работят през следващите 4 години. Още в началото на следващата година се очаква те да заработят със съвременни методи, а именно електронно гласуване, ще се работи по посока излъчване на заседанията онлайн на сайта на общината. Запазва се размерът на възнагражденията на председателя на ОбС и съветниците.

В този мандат редовните заседания на местния парламент ще са последния четвъртък на месеца от 14.30 часа.

Коментари