Култура

Институциите от предучилищното и училищното образование са готови за новата учебна

Пещера. Общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование  имат готовност за  започване на новата учебна 2017/2018 година. Осигурени са необходимите условия за обезпечаване на образователно-възпитателния процес през учебната година. Всички общински детски градини и училища са подали в срок прогнозни данни за броя на паралелките и групите, както и за очаквания общ брой на децата и учениците, които ще постъпят в подготвителните групи и  І –ви клас за предстоящата учебна година.  Очакваният общ брой деца, които ще се обучават и възпитават в детските градини през учебната 2017/2018г. е  539.За учениците от І, ІІІ, ІV, V и VІІ клас са сключени договори за учебници и учебни помагала и се очакват доставки до 28.08.2017 г.  

 

Коментари