Институции

Инспекцията по труда на 110 г. Има инициатива и в Пещера

На 3 ноември 1907 г. с Указ на княз Фердинанд е създаден Инспекторатът по труда – първообразът на днешната Инспекция по труда в България, която е една от най-старите институции в България.

По случай 110 г. от своето създаване Инспекцията по труда организира Седмица на отворените врати в цялата страна. В различни дни през седмицата от 30.10. до 03.11.2017 г., със съдействието на областни управители, кметове на общини, на предприятия и ръководства на професионални гимназии, в които има въведено дуално обучение, инспектори по труда ще информират и консултират настоящи и бъдещи работници и служители, както и работодатели, за правата и задълженията им и ще им разкажат за подкрепата, която могат да получат от Инспекцията.

Информацията за общините, които са се включени в инициативата, както и къде и кога ще се проведе Денят на отворените врати на територията на конкретна община, може да бъде получена от териториалната Дирекция „Инспекция по труда“ (http://www.gli.government.bg/page.php?c=2), както и на email: dina.hristova@gli.government.bg.

Общините, подкрепящи инициативата, също ще публикуват информация на своите сайтове.

Дирекция „Инспекция по труда“ в Пазарджик се включи в кампанията. Първият информационен ден се проведе в Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в  гр. Панагюрище с учениците, които са в паралелка Дуално обучение.

Следващият информационен ден ще се проведе на 2 ноември в Пещера, където от 10 ч. ще има среща с граждани в Заседателната зала на Община Пещера.

В Пазарджик в Дирекция „Инспекция по труда“ ще се проведе Ден на отворените врати. В 10 ч. медиите и граждани ще имат възможност да се запознаят с работата на инспекторите по труда, да разберат как протича една проверка, освен да получат консултация и информация за трудовите си права.

Коментари