Култура

Имитация на аспирин протект на пазара

Написано от Пещераинфо

От началото на тази година на българския фармацевтичен пазар се предлага лекарствен продукт, чието наименование и опаковка силно наподобяват тези на известния продукт на Байер – „Аспирин Протект”, съобщава economynews.bg, като цитира съобщиние на компанията. Цялостното впечатление, което се създава от наименованията и опаковките на двата лекарствени продукта, със съдържащите се в тях буквени изписвания, изображения на кардиограма, цветово съчетание и дизайн, е, че се касае за един и същ лекарствен продукт. Поради това в началото на месец юли 2011, по искане на Байер България, беше образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията срещу въпросния български производител за установяване на извършено нарушение на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията. Байер АГ Германия е притежател на промишления дизайн на „Аспирин Протект”. Външният вид на българския лекарствен продукт е имитация на промишления дизайн на „Аспирин Протект”. Това може да доведе до заблуда у потребителя относно произхода на този продукт. Поради това Байер АГ депозира искане до Патентното ведомство на Република България относно нарушение, касаещо дизайна на опаковката на продукта „Аспирин Протект”. Искането е за заличаване на търговската марка, имитираща оригиналния продукт. Образувано е и дело пред Софийски градски съд относно нарушения на дизайна на опаковката на продукта.Предприетите от страна на Байер мерки се основават и на допълнителното безпокойство от страна на компанията от факта, че това са продукти, които се отпускат без лекарско предписание. Тези продукти са общодостъпни, имат широк спектър на приложение и се продават без рецепта, при това не само в аптеки, а и в дрогерии, където прекият достъп до щендерите и изборът е оставен изцяло на потребителя. Разпознавайки типичните за Аспирина на Байер характеристики на опаковката, потребителят лесно би се заблудил относно произхода на българския генеричен лекарствен продукт и едва ли би потърсил повече информация за производителя или притежателя на разрешението за употреба. С Решение на Комисията за защита на конкуренцията от 20-ти октомври 2011 година е установено извършеното от въпросния български производител нарушение на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, като на същия е наложена имуществена санкция в максимално допустимия от закона размер. От немската компания Байер се надяват, че така ще бъдат защитени както нейните интереси, така и тези на пациентите в България.

Коментари