Общество

Именници днес са Младен и Младенкa

Църквата определя този ден като празник на 40-те войника от арменския полк в гр. Севастия, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра по време на преследванията на християните от имп. Лициний (IV в.). 

Младенци е празник в народния календар, който се чества на 9 март и съвпада с църковния празник Свети 40 мъченици. С този ден е свързано народното вярване, че слънцето се обръща към лято и времето се затопля. Тогава излизат всички буболечки, змии, гущери от дупките си. 
Особено място сред обичаите на празника заема обредното гонене на змии и гущери. Предпазващо значение имат всички действия в този обред – паленето на огньове, прескачането им, удрянето по железни предмети и наричането: "Бягайте, зъми и гущери, на 40 разкрача". 
На този ден не трябва да се провлича конец, за да не се въдят змии и не се споменава името на влечугите. 

Коментари