Общество

Имаме шанс да видим имената на дарителите за изборите

На сайта на Сметната палата вече има интернет – регистър с имената на хората, направили дарения на участниците в президентските и местните избори. Сметната палата представи на пресконференция преди дни Единния регистър по Изборния кодекс. Според Изборния кодекс в Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, който се поддържа до следващите избори от същия вид.   ПРЕСИНФОРМАЦИЯ   Единният регистър по Изборния кодекс на Сметната палата осигурява публичност и прозрачност на финансирането на предизборните кампании.

Коментари