Институции

Изчистиха строителните отпадъци по пътя за „Снежанка“

Пещера.ОП"Чистота и поддържане на пътната инфрасструктура" изчисти нерегламентираното сметище от строителни отпадъци по пътя за пещерата "Снежанка". Очевидно някой е използвал по-лесния начин да се отърве от отпадъците за сметка на природата, а почистването им е за сметка на всички данъкоплатци. Само защото някой си е спестил средства и усилия да се справи по съответния ред.

Коментари