Институции

Изчерпан е бюджетът за подновяване на кошери от националната програма по пчеларство

Написано от Пещераинфо

От днес, 18 януари 2012 г., приемът по Мярка D „Мерки за подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” е преустановен. Изразходван е финансовият ресурс по мярката, който възлиза на близо 5 150 000 лева. Ден по-рано бе спрян приемът в два от трите сектора на Мярка D – за закупуване на нови кошери и за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства. От днес е затворен и Сектор 3 „Покупка и подмяна на пчелни майки”.

Приемът по мерки B, C и D започна на 16 януари с ресурс от почти 6 млн. лв. Поради засиления интерес, високия процент на субсидиране (между 80 и 100%) и достъпните условия на програмата, голяма част от предвидените средства бяха ангажирани още през първите два дни.

В областните дирекции на Фонд „Земеделие” продължава приемът за останалите мерки и сектори с наличен бюджет. Това са: Мярка B, Сектор 1 „Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители” и Мярка C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед”.

Коментари