Институции

Изтича срокът за подаване на годишните декларации за туристическия данък

31 януари е крайният срок за годишните декларации за туристическия данък. С направена през 2012 г. промяна и отпадането на годишното изравняване в случаите на заетост до 30% от пълния капацитет за подслон, има промяна в образеца на декларацията, припомниха от общинска администрация. 

Коментари