Институции

Изтича срокът за плащане на първа вноска на данък сгради и такса смет

Пещера. На 30 юни изтича срокът за плащане на първа вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, съобщиха от „Местни данъци и такси“ в администрацията. Задълженията за 2012 г. се плащат на две равни вноски – до 30 юни и до 30 октомври на година, за която се дължат. Тъй като 30 юни е неработен ден, за платените на 02 юли данъци няма да се начисляват лихви.

Коментари