Любопитно

Изтича срокът за еднократната помощ за първолаци

Още десет дни – до края на септември ще се приемат молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници за учебната 2012/2013г. в размер на 150 лв.

Право на тази помощ имат семейства със средномесечен доход от последните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията до 350 лева на член от семейството, припомнят от Социално подпомагане.

Към 20 септември в дирекции „Социално подпомагане” на територията на област Пазарджик са подадени 1468 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници. От тях са разрешени 1277, 9 молби-декларации са отказани, тъй като средномесечния доход на член от семейството надвишава 350лв. за предходните 12 месеца спрямо месеца на подаване на молбата.

Молба-декларация по образец за отпускане на помощта за първокласници се подава в дирекциите „Социално подпомагане” по постоянен адрес след записване на детето в първи клас на държавно или общинско училище, но не по-късно от края на септември месец на текущата учебна година. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Служителите на дирекциите „Социално подпомагане” извършват проверка в срок един месец от започването на учебната година и ако детето не е постъпило в училище, помощта се възстановява.

За миналата година от тази помощ са се възползвали 2099  семейства за 2138 деца.

Коментари