Институции

Изтича крайният срок за плащане на данъци

Община Пещера, отдел "Местни приходи" уведомява, че на 31.10.2017г. изтича крайния срок за плащане на данък сгради, такса битови отпадъци, данък моторно превозно средство и патентен данък.

Коментари