Вашите сигнали

Изпратихте ни красива цъфтяща роза

Наш читател ни изпрати тази снимка изненадан от цъфналата през януари роза.

Коментари