Вашите сигнали

Изпратено от вас: Красивата природа над Пещера

Написано от Добрина Димитрова

Пейзажна снимка на микроязовира над Пещера ни изпрати Дени Митева. С нея тя иска да покаже красотата и уникалността на нашата природа.

Коментари