Институции

Изгуби ли Техникумът шанс да бъде саниран?

Написано от Пещераинфо

Нови близо 29 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни и обществени сгради ще получат 11 малки и средни градове в страната. Средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“.

С ресурса се предвижда да бъдат обновени 63 многофамилни жилищни сгради, две училища и една административна сграда в градовете Берковица, Свиленград, Севлиево, Сандански, Поморие, Троян, Белоградчик, Никопол, Нова Загора, Попово и Козлодуй.

В рамките на процедурата бяха подадени 71 проектни предложения. Те се оценяваха на два етапа – за административно съответствие и допустимост, след което бяха извършени техническа и финансова оценка. Работата на Оценителната комисия приключи на 30.07.2020 г.

Сред тези сгради май трябваше да е и ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ в Пещера.
След като в предишния общински съвет едно мнозинство от съветници отказаха да подкрепят проектното предложение, в настоящия мандат то бе променено и май не е било одобрено от Оперативната програма.

Коментари