Институции

Извънредно заседание на Общински съвет-Пещера във вторник

Пещера. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на четиридесет и седмо /извънредно / заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 05.02.2019г. /вторник/ от 17:15 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2019 година, индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019, 2020, 2021г.

Коментари