Политика

Избиратели със затруднения в придвижването могат да заявят превоз от Общината

Написано от Величка Ачева

Пещера. Във връзка с чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №173-ЕП/17.04.2019 г. на ЦИК, за обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. се приемат заявки за транспортиране в Общинската администрация гр.Пещера, с адрес ул. „Дойранска епопея” №17 или на телефони 0350/6-22-08; 0350/6–22-03, както следва:
– от 20.05.2019 г. – от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.
– в изборния ден – 26.05.2019 г. – от 7:00 ч. до 19:00 ч.

Коментари