Избори Институции

Иван Златинов се регистрира първи в ОИК Пещера

Написано от Пещераинфо

Досегашният кмет на Капитан Димитриево е издигнат като независим кандидат от Инициативен комитет, става ясно от решението на ОИК. Заявлението за участие в изборите е подписано от Георги Георгиев Николов, Ивайло Иванов Андреев, Ангел Петров Стефанов и Ани Стоянова Котарова, в качеството си на членове на ИК за издигане на независим кандидат Иван Рангелов Златинов за Кмет на кметство с. Капитан Димитриево в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Инициативния Комитет е учреден с решение от 28.08.2019 г. в с. Капитан Димитриево, същия е решил лицето Георги Георгиев Николов да представлява ИК пред ОИК-Пещера, както и лицата – Стоянка Георгиева Иванова и Руска Ангелова Гайдарова да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на ИК свързани с предизборната кампания.

Коментари