Общество

Зоя Костадинова: Препоръчвам на всеки да избере дуалното обучение в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“

Написано от Пещераинфо

Догодина за първи път ще има абитуриенти от паралелката с дуалното обучение в ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ в Пещера. Една от тези възпитанички на пещерската гимназия е Зоя Костадинова. Какво споделя , ето какво споделя тя за своето дуално обучение:

Винаги са ме привличали новостите в природната наука. След като разбрах, че в училището има такава паралелка реших, че като завърша искам професията ми да бъде свързана с биотехнологиите.

Сега разбирам, че изборът ми е бил правилен и бих препоръчала на всеки мой връстник да се възползва от предоставената възможност. Най-полезното за мен беше, че наученото в училище може да бъде приложено в реална работна среда в Биовет.  Провеждахме практическите упражнения на различни позиции в лаборатории и Обединени производствени корпуси. Точно там си личи, какво сме научили и ни дава шанс да доразвием нашите знания.

Тук е мястото да благодаря на служителите и работниците . Колективите ни приемаха радушно, напътстваха ни и ни даваха нужната смелост и свобода при вземане на важни решения в различни ситуации свързани с технологичните процеси. Както казах има поле за изява, работи се в безопасна среда, имаш възможност да надграждаш всяко постижение.

Такива са моите наблюдения и смятам, че това е моето поле за изява.

Коментари