Институции

Знак ще насочва товарните автомобили към околовръстния път, улица отново е двупосочна

Пещера.

Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата проведе заседание. На него бе приета програмата на комисията за тази година.

На заседанието бяха взети две решения, които пряко касаят шофьорите. Членовете на комисията решиха да се възстанови двупосочното движение по ул. „Освобождение” в Пещера от ТП „ДГС”-Пещера до пресечката с ул. „Стара крепост”.

Освен това на входа на града от Пазарджик ще бъсе поставен знак Ж5 – предварителен указател за посоката на движение на товарните автомобили, с който те да се насочват към околовръстния път на Пещера, а не да преминават през центъра на града.

                            

Коментари