Институции

Земеделското министерство ще стартира държавна помощ за застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства

Написано от Пещераинфо

В Министерство на земеделието и храните бе разработена и нотифицирана схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства. Схемата е в съответствие със законодателството на Европейския съюз и ще даде шанс на държавата да подкрепи сектора чрез финансиране на част от разходите по застрахователните премии. Предвижда се схемата да се прилага за 2012 г. и 2013 г., като продължителността й ще бъде до края на 2013 г.

Целта на схемата е насърчаване на земеделските производители – малки и средни предприятия от сектора, ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция. Както и за доброволно застраховане на кошери с пчелни семейства срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и болести при пчелите.

Сектор „Пчеларство” е един от секторите на българското земеделие, при който неблагоприятните климатични условия и болести се отразяват в голяма степен и са причина за загуби. Със застраховане на пчелните кошери, земеделските стопани – пчелари ще могат да получат компенсации за нанесени щети от застрахователни събития.

България е една от малкото държави-членки на ЕС, които прилагат схеми за държавни помощи в областта на селскостопанското застраховане и по-конкретно в пчеларството.

Коментари