Култура

Здравният министър иска запазване на потребителските такси

Министърът на здравеопазването ще предложи допълнение към предложените изменения в Закона за здравното осигуряване, които са публикувани на интернет страницата на министерството. Целта на измененията е да се запази сегашния размер на потребителската такса за преглед при личните лекари и за престой в болница.В момента таксата е определена в чл. 37, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за здравното осигуряване като процент от минималната работна заплата и е съответно 2,70 лв. за преглед и 5,40 лв. за престой в болница.С постановление от 9 ноември 2011 г., правителството утвърди от 1 май 2012 г. нов размер на минималната работна заплата за страната и тя става 290 лв. За да не се допусне увеличение на досегашната потребителска такса от 2,70 лв., правителството е предвидило МЗ да извърши промени в съответната нормативна уредба. Това обаче не е било направено от предишното ръководство на МЗ.Министърът на здравеопазването ще внесе в спешен порядък на заседание на правителството посочените изменения в ЗЗО, с които потребителската такса и таксата за престой в болница да останат непроменени.

Коментари