Култура

Здравният медиатор на Пещера – сред добрите примери в страната

Написано от Пещераинфо

В София се проведе Четвъртата Национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“.На срещата от община Пещера взеха участие Жана Демирова -здравен медиатор и общинският съветник Юксел Яшаров.
В рамките на срещата бе демонстрирано успешното взаимодействие между здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции при извършване на извънредна  имунизация сред уязвими групи. 57 български общини вече има здравни медиатори като техният брой е нараснал до 105-ма. Това съобщи Росица Иванова от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.  6-та поредна година държавата осигурява делегирани бюджети за заплати на здравните медиатори, а кметовете на общини все повече се убеждават в ползата от сътрудничеството си с тях.
Проектът „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ стартира през 2010 година, когато съвместните и навременни действия на здравни медиатори, общопрактикуващи лекари и епидемиолози от Регионалните здравни инспекции спомогнаха за успешното овладяване на епидемичния взрив от морбили. През 2011 година партньорите реализираха и извънредната имунизационна кампания против полиомиелит, благодарение на която не бе допуснато разпространението на болестта в България.
Фокусът на срещата  бе поставен върху Национална стратегия за интеграция на ромите в Р България (2012 – 2020), ролята на здравните медиатори, общопрактикуващите лекари и Регионалните здравни инспекции за подобряване комуникацията между уязвимите групи и държавата. Бяха представени и резултатите от извънредната имунизационна кампания против полиомиелит – 2011 година и мерки за повишаване на информираността по актуални здравни проблеми сред уязвимите групи. Разгледани бяха и препоръките на Фонда на ООН за населението и Световната здравна организация за повишаване на здравната култура сред уязвимите групи от етнически произход.

Коментари