Общество

Звената за издаване на документи за самоличност ще работят днес и утре

Написано от Пещераинфо

Звената за издаване на документи за самоличност ще работят днес и утре, съобщиха от МВР. Всички, чиито лични карти са с изтекъл срок, ще могат да гласуват, само ако са подали заявление за издаване на нова лична карта. За издаването на удостоверения всички лично могат да подават искане до 15.00 ч. на 23 октомври в СДВР, във всички районни управления в София и в регионалните дирекции в страната, както и в техните районни поделения. От 15.00 до 17.00 ч. в изборния ден заявления ще се подават в СДВР, в регионалните дирекции и в районните управления в София. Удостоверенията се издават след цифрово заснемане на лицето на заявителя и след снемане на неговия подпис при подаване на заявлението по постоянен адрес за нова лична карта.

Документите може да се издават независимо от обявения постоянен и настоящ адрес след подадено и регистрирано заявление за издаване на лична карта, което се отразява в централизираната информационна система за документи за самоличност на МВР.

Издадените от МВР удостоверения са, за да послужат пред секционната избирателна комисия, и са валидни до завършването на изборния ден.

Коментари

Общество

Звената за издаване на документи за самоличност ще са с увеличено работно време за изборите

Написано от Пещераинфо

Звената за издаване на документи за самоличност ще са с увеличено работно време в седмицата преди изборите и на пълен работен ден на 22 и 23 октомври. Това съобщиха от МВР.Всички, чиито лични карти са с изтекъл срок, ще могат да гласуват, само ако са подали заявление за издаване на нова лична карта.

В седмицата преди изборите е създадена необходимата организация, за да може всички, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти) поради изгубване, открадване, повреда, унищожаване или с изтекъл срок, да упражнят правото си на глас. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на тези, които са подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й, или ще им бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност,  с което да гласуват.

Необходимите удостоверения ще бъдат издавани само при липса на възможност до края на работния ден на 21 октомври да бъде готова новата лична карта.

За издаването на удостоверения всички лично могат да подават искане в периода от 17 октомври до 15.00 ч. на 23 октомври в СДВР, всички районни управления в София и в регионалните дирекции в страната, както и техните районни.

От 15.00 до 17.00 ч. в изборния ден заявления ще се подават в СДВР, регионалните дирекции и районните управления в София.  Удостоверенията се издават след цифрово заснемане на лицето на заявителя и след снемане на неговия подпис при подаване на заявлението по постоянен адрес за нова лична карта. Документите може да се издават независимо от обявения постоянен и настоящ адрес, след подадено и регистрирано заявление за издаване на лична карта, което се отразява в централизираната информационна система за документи за самоличност на МВР.

Удостоверения за обявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Издадените от МВР удостоверения са за да послужат пред секционната избирателна комисия и са валидни до приключване на изборния ден.

Коментари