Общество

За 24 години “ Диабет – Пещера ” събра 409 свои членове

Пещера.  Сдружение “Диабетик” съществува от 22.03.1995 г. Дружеството е член на Българска асоциация “Диабет”, която пък е член на Световната асоциация “Диабет”. Сдружението легитимира дейността си с Решение №5 от 26.02.2002 г. на Софийски градски съд.  14 години по – късно с фирмено дело №34 е пререгистрирано в Окръжен съд – Пазарджик с наименование „Диабет – Пещера“. Организацията се управлява от Управителен съвет с председател Стоянка Чапарова, на чието подчинение са девет координатори на райони  – осем в Пещера и един координатор в с. Радилово. Членската маса на сдружението е 409 човека, от които 339 члена в Пещера и 70 члена в с. Радилово. Приет План за работа, регламентира провеждане на заседания и събрания на управителния и контролния съвет, осъществени са чествания и тържества, организирани са излети и почивки за желаещите членове, изнесени са беседи свързани със заболяването, отпуснати са пакети с витамини, чай и хранителни продукти, измервана е кръвната захар на членуващите, извършен е скрининг за нива на кръвната захар за диабетици.      

 

Коментари