Институции

За Пазарджик вече през Капитан Димитриево

Написано от Пещераинфо

Пътят от Пазарджик за Пещера, от разклона за Капитан Димитриево до Пещера вече е напълно затворен.

Алтернативният маршрут е през К.Димитриево – до разклона за Брацигово, Бяга и Пещера.

Тежкотоварният трафик трябва да е пренасочен през Огнянова и Исперихово и оттам за Пещера.

Коментари