Политика

За една година-15 акции на жандармерията в резервата „Купена“

Петнадесет са проведените през 2012г. съвместни акции на РИОСВ и специални полицейски сили-Пловдив за охрана на резерват „Купена” и ограничаване на незаконната сеч в защитената територия. Най-многобройни са нарушенията през април, юли, август и септември, когато за незаконно отсечени дърва в границите на резервата са съставени шест акта на физически лица, конфискувани са три моторни триона, а четири самара са унищожени на място. Финансовите санкции за нарушителите варират от 500 до 5 000 лева. Експертите споделят, че респектиращите проверки са довели до промяна профила на нарушителите. Зачестяват случаите, когато в гората, с цел добив на дърва за огрев се изпращат предимно непълнолетни лица, с цел компромис и избягване на финансови санкции. От извършен мониторинг става ясно, че териториите, засегнати от незаконна сеч в рамките на резервата през 2012 г. са сведени до минимум.

Коментари