Институции

За временни ограничения в плащането на сметките за ток напомнят от EVN

Написано от Пещераинфо

Както EVN България вече уведоми, във връзка с инсталиране на нова версия на софтуера за фактуриране и обработка на данни на дружеството, от 26 октомври 2012 г. до 12:00 ч. на 29 октомври заплащането на консумирана електро- и топлоенергия на касите на „Български пощи” ЕАД и на каси в обслужващи банки няма да бъде възможно. На тези дати няма да функционира и заплащането чрез онлайн системата на EVN България “EVN Online+” през сайта на дружеството www.evn.bg. На разположение на клиентите остават безкасовите начини за плащане на потребена енергия – по банков път, директен дебит, банкомат, еpay, transcard и sms.

Датите са избрани с оглед да не се нарушават официалните срокове за плащане на консумираната енергия, които са разделени на две групи за следните периоди:

• I група – от 1-во до 15-то число на месеца

• II група – от 11-то до 25-то число на месеца.

Обновяването на обслужващите програми е поредната стъпка на EVN България за подобряване на предлаганите от дружеството услуги и работни процеси. Такава стъпка беше откритият от дружеството в началото на септември 2012 г. модерен сървърен център за данни в Пловдив.

Коментари