Институции

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Пещера провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Пещера уведомява работодателите от общините Пещера, Брацигово и Батак, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 3285,00 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 4785,60 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3504,00 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 7706,00 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 8502,00 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3210,00 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 6324,00 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.

 

 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

  • обучение на възрастни – безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ – свободни средства – 1629,00 лв.;

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Пещера, както и на тел. 0350/6 43 95

Коментари