Институции

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Пещера провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Пещера уведомява работодателите от общините Пещера, Брацигово и Батак, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3033,42 лв.;
  • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 3055,00 лв.;
  • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 2886,19 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 3023,00 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3488,00 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 3190,00 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 3960,00 лв.;
  • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)свободни средства – 2328,00 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)свободни средства – 3000,00 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Пещера, както и на тел. 0350/6 43 95

Коментари