Институции Общество

За вас младежи

Процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор по програма „Старт на кариерата” стартира от 18 септември 2017г.. Инициативата, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на безработни висшисти до 29 години, да работят 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си.

От 18 септември 2017г.  до 9 октомври 2017г.  включително всички бюра по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит по специалността си.

По Програмата за териториалния обхват на Дирекция „Бюро по труда” Пещера са обявени 6 работни места в общинските администрации, от които в Община Пещера  – 3 работни места и в Община Брацигово – 3 работни места.

От териториалните поделения на централните администрации в региона  е обявено 1  работно място Дирекция „Бюро по труда” гр. Пещера.     

За да участват в Програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 09 октомври 2017 г. включително и да имат висше образование, съответстващо на изискванията на работодателя за заемане на конкретното работно място. Друго условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование. Младите висшисти могат да кандидатстват за работни места в цялата страна.

Желаещите могат да подават документите си в Дирекция „Бюро по труда” Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” №5, ет.2, стая №212

Пълният списък на обявените работни места по процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

 

Коментари