Институции

Защо ОбС не прие два меморандума?

Пещера.Отхвърлените от Общински съвет два меморандума за сътрудничество между Община Пещера и Фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера” станаха повод за информационна среща, на която представители на фондацията да разяснят на общинските съветници защо са необходими тези меморандуми.

Предмет на единия документ е осъществяването на регулация и създаване на траен статут на жилища в местност „Орешака“ към кв. „Пирин“ в гр. Пещера”, след влизане в сила на Общия устройствен план на гр. Пещера.

А предмет на другия меморандум е осъществяването на урегулиране и законно застрояване на съществуващия квартал с преобладаващо ромско население – кв. Луковица в гр. Пещера”.

От страна на фондацията беше изказано учудване от отрицателното решение на ОбС, тъй като крайната цел е да се реши един сложен и стар проблем с липсата на регулация и законно строителство в ромските квартали. В полза на сътрудничеството между неправителствената организация и Общината говори и бившият кмет на Каварна Цонко Цонев, който сподели собствения си опит в решаването на проблема с незаконното строителство.

Изтъкнато бе, че меморандумите имат пожелателен характер и изразяват готовност за съвместна работа пред донора на програмата, по която се работи още от 2014 г. В резултат на което Фондация „Тръст за социална алтернатива“, която е част от „Фонд за инвестиции в общността – Пещера”, закупи 31 дка земя в кв.“Луковица“ и в момента разработва ПУП.

В крайна сметка на срещата, предназначена за общинските съветници дойдоха само двама представители на местния парламент – неговият председател д-р Цветанка Лепарова и Петър Хамамджиев. Те изразиха безпокойство дали Община Пещера няма да бъде принудена в някакъв момент да прави огромни инвестиции в изграждането на инфраструктура, без да разполага с тези пари.

От Фондацията поясниха, че първата стъпка от дълъг и сложен процес е подробният устройствен план.В последствие те са готови да съдействат при проектирането и намирането на финансиране за изграждане на инфраструктура в новите квартали.

Освен в Пещера, по същата програма се работи в общините Дупница и Кюстендил, където процедурата е много по-напреднала.

 

Коментари