Институции

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението

Пазарджик. Областната комисия по безопасност на движението проведе първото си заседание за 2012г. В нея членуват представители на всички общини и държавни институции, имащи отношение към безопасността на движението. Главният секретар на областна администрация Светлан Карталов представи проект на Стратегия за намаляване на жертвите по пътищата в област Пазарджик. Документът е изготвен на база статистически данни и специфика на региона, както и мерки и мероприятия за превенция на пътно-транспортните произшествия. Мероприятията, заложени в стратегията, се съгласуват с Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерски съвет.

 

Коментари