Институции

Започна приемът на първите проекти за финансиране от Фонда за подкрепа на местни инициативи

Пещера.В Пещера започва за работи Фонд за подкрепа на местни инициативи. Създаването на фонда е част от дейностите по проект на Платформа АГОРА "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", финансиран от фондация "Америка за България". В него неправителствената организация и Община Пещера осигуряват средства за реализиране на проекти. Размерът на фонда ще се определя всяка година, като Общински съвет взима решение за средствата, които ще се предоставят от общинския бюджет.

Първата процедура за финансиране бе открита със заповед на кмета Николай Зайчев. Тя има две приоритетни оси – Насърчаване на физическата активност и провеждане на спортни занимания като средство за здравословен начин на живот на общността. И приоритетна област II – Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда чрез приобщаване на общността към културата. 

Допустими кандидати са такива, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера и са неправителствени организации в обществена полза, читалища, домсъвети по реда на ЗУЕС, местни културни и образователни институции.

Минималният размер за финансиране на едно проектно предложение е 1 000 лв., а максималният 3 000 лв.

Проектните предложения се подават в срок до 17:30 ч. на 10.12.2018г. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17.

Повече подробности могат да се намерят на интернет страницата на Община Пещера https://www.peshtera.bg/.

Коментари