Институции

Започва санирането на Общината, полицията и 4 жилищни сгради

Пещера. Днес официално ще стартират дейностите по енергийна ефективност на сградите на Общинска администрация и на полицията и пожарната, а заедно с тях и на 4 жилищни сгради.

„Повишаване на енергийната ефективност на публично общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера“ е проектът, по който в рамките на 180 календарни дни Общината ще се преобрази. Проектът ще се изпълнява от ДЗЗД „Община Пещера 2017“. Като в края на проекта освен обновената визия и енергийната ефективност ще бъде факт и новият център за работа с граждани, който ще се помещава в бившия ресторант „Родопски светлини“.

Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РСПБЗН/ и Районно полицейско управление /РПУ/ ще се обновят по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера“. Работата по него на ДЗЗД“РПУ Пещера 2017“ ще продължи 120 календарни дни.

„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4“ е проектът, който обхваща 4 жилищни сгради, които ще бъдат реновирани по ОП“Региони в растеж“ това са :

1. Букет, гр. Пещера, ул. „Беглика“ № 6

2. Еделвайс гр. Пещера, ул. „Беглика“ № 2

3. гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 46

4. ЖСК Млада Гвардия, гр. Пещера, ул. „Г. Зафиров“ № 33 и ул. „Г. Зафиров“ № 35

Изпълнението на строително-ремонтните дейности ще продължи 130 календарни дни. Фирмата изпълнител, избрана след проведена обществена поръчка е "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК" ЕАД.

 

 

 

Коментари