Институции

Започва ремонт на съдилища за над 1 млн. лв.

Пещера- София. Десет съдебни сгради се нуждаят от спешен ремонт, а в други шест трябва да се направи проектиране за основен ремонт, допълнителни зали или преустройство, съобщиха от правосъдното министерство. Данните са от доклад за състоянието на сградния фонд. Отделно от това обаче ще се платят и 158 хил. лв. за проектиране, основен ремонт, допълнителни зали или преустройство в Карлово, Елена и Пловдив, Бяла, както и районните съдилища в Пещера и Асеновград.

Коментари