Институции

Започва регистрацията на домашни кучета в Пещера

Пещера. Общинска администрация Пещера, напомня че съгласно Закона за местните данъци и такси и Закона за ветеринарно – медицинската дейност, всички собственици на кучета, следва да подадат декларация за броя и видът на притежаваните от тях кучета и заплатят съответната такса. Декларацията се подава в общинския център за информация и услуги на граждани на гише №1 в срок до 31 март.

Коментари