Общество

Започва програма за над 55-годишни безработни

От днес започва обучение на безработни лица по пилотен проект на „Зелена градина“ на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП, съобщи „Труд“, като се позовава съобщение на сайта на министерството. Проектът е част от дейностите, които министерството реализира във връзка с Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012. Проектът ще даде възможност на 60 безработни лица на и над 55-годишна възраст да се обучат и придобият основни знания и умения за изграждане на зелени микроградини. Обучението е с общ хорариум от 120 часа за придобиване на специалност „парково строителство и озеленяване“ от професия „озеленител“ и обучение по дигитални компетенции и приложни програмни продукти. Курсистите ще се запознаят с използването на иновативни методи на компостиране, мулчиране и пермакултура. Успешно завършилите курса ще получат удостоверение. С оглед създаването на устойчива заетост, те ще бъдат насочвани за работа към общински проекти, свързани с екология. Министерството на труда и социалната политика координира участието на България в ЕГ- 2012. Инициативата цели създаването на устойчива култура на активен живот на възрастните хора в Европа, основаваща се на общество за всички възрасти. В рамките на тази цел Европейската година поощрява и подкрепя държавите членки, техните регионални и местни органи, социалните партньори, гражданското общество и бизнес средите, включително малките и средните предприятия, в техните усилия за насърчаване на активния живот на възрастните хора и за използването на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст на и над 50 години. „Труд“

 

Коментари