Институции

Започва зимното броене на пернатите в областта

Пазарджик. В периода 11-13 януари в България ще се проведе 37-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. В Пазарджишка област то ще обхване зимуващите по поречието на Марица, водоемите, разположени в близост и северно от реката, язовир „Тополница“ и в някои микроязовири гъски, лебеди, гмурци, чапли, корморани и др., съобщиха от РИОСВ. Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Инициативата се осъществява от 1967 г.

Коментари