Институции

Заличават адресната регистрация на седмината, живеещи в къща на ул.Михаил Такев

Написано от Пещераинфо

Адресната регистрация на седемте бежанци с хуманитарен статут, която трябваше да бъде проверена, ще бъде заличена.

За Гулистан Абдулсалам Алмухамад, Юсеф Делгаш Калаш, Зенар Делгаш Калаш, Шерин Мохамад Тарбуш, Аиша Юсеф Алмахмуд, Алаа Юсеф Алмахмуд и Фатима Юсеф Алмахмуд бе подаден сигнал, че обитават етаж от къща на ул. Михаил Такев №4 в Пещера.

Сигналът бе проверен от 5-членна комисия от служители на общината и полицията, които трябваше да изяснят обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на тези лица.

След приключване на проверката решението е адресната им регистрация да се заличи.

Друга комисия проверява адресната регистрация на лица, живеещи на ул. „Беглика“№29.

Коментари