Институции

Закупиха сигнални колчета за платения абонамент за спиране

Пещера.Община Пещера закупи 10 сигнални колчета в комплект с информационна табела. С новите табели ще бъдат запазени паркоместата на жителите, които имат платен абонамент за паркиране. Колчетата са лесно преместваеми разглобяеми и при необходимост благодарение на монтираните куки могат да се използват и за преграждане на различни мероприятия. Стопанин на сигналните колчета е общинското предприятие "Паркинги и пазари".