Институции

Заверка-апостил предлага Областна администрация Пазарджик

Написано от Димитър Насков

Пазарджик. Нова административна услуга – заверка-апостил предлага Областна администрация Пазарджик. Промяната цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.  Удостоверяването с “APOSTILLE” на документи досега се извършваше само в МВнР. Заверка апостил може да поиска всеки гражданин на България. Заявлението и оригиналните документи могат да бъде изпратени и по пощата, с надлежно попълнени данни и с приложено платежно за платена такса по сметка на Областна администрация Пазарджик. Пълна информация за предоставянето на новата услуга и образец на заявление за услугата са публикувани на сайта на Областна администрация Пазарджик.

Коментари