Институции

Забранява се клането на крави и телета в дворовете

Изискванията  на Европейския съюз и  Европейската комисия и по специално на Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ отново хвърлиха в смут родните селски стопани . Нови промени в Закона за храните предвиждат забрана за клането на едри преживни животни (крави и телета) за лична консумация в задните дворове на стопаните. Забраната няма да се отнася за свине, агнета, овце, кози, ярета и кокошки.
Клането на едри преживни животни ще трябва да се осъществява в общински кланици, лицензирани частни обекти или мобилни кланици. Дали родните животновъди ще се съобразят с директивите, предстои да видим.

Коментари