Институции

Забраняват пиенето на 01.11.2015 г.

Пещера. ВрИД Кмет на Община Пещера  инж.Н.Атанасов със своя Заповед забранява продажбата и сервирането на алкохолни напитки в  търговските обекти и заведенията за обществено хранене на територията на община Пещера на 1 ноември 2015 г. от 00,00 часа до 24,00 часа.инж. Атанасов забранява провеждането на прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 31 октомври и 1 ноември 2015 г..Въведените забрани не се отнасят за обществените заведения, в които ще се извършват семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и помени), както и за продажба на алкохолни напитки на едро, гласи Кметската депеша. В Заповедта се уточнява, че при констатирано неизпълнение на въведените забрани ще се ангажира административнонаказателната отговорност на виновните лица. Кметовете на с.Радилово и с.Капитан Димитриево са задължени да предприемат необходимите действия за своевременно уведомяване на собствениците (управителите) на търговски обекти и обществените заведенията на територията на съответните кметства за въведените забрани.

 

 

Коментари